20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563เวลา 19.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายณธนา กัณตาวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บุตลากร และเจ้าหน้าที่

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พระครูนิยมกิจจานุกิจ(อัครเดช สุรเตโช)อดีตเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ อดีตเจ้าคณะตำบลพระนอน   เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

You may have missed