03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ต้องขัง

ที่ ทัณฑสถานหญิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการ ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 3

โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมพิธี ณ แดนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ชั้น 2 ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เนื่องจากมีพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 จึงได้กำหนดหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาดจำนวน 86 คน เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้พ้นโทษผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในโอกาสต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน