22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เมืองเชียงใหม่ร่วมกงสุลจีน เปิดนิทรรศการภาพถ่าย แม่น้ำสายสัมพันธ์ไทย-จีน

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพะเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย อู่ จื่อ อู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดนิทรรศการ ภาพถ่าน ลำคลองสายยาวสัมพันธ์ ไทย-จีนยั่งยืน

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 71 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 45 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ในโอกาสวาระ ครบรอบดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกงสุลจีน จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการนำภาพถ่ายต่างๆ จำนวน 45 ภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน มาจัดแสดงให้ได้ชมกันระหว่างวันที่ 21-27 กันยายน 2563 ที่ห้องแคแสด(โซน บี 9) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน