11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตาคลี แจกไข่สร้างรอยยิ้ม

เมื่อ 22 กันยายน 2563 นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ จัดโครงการเย็นนี้มีรอยยิ้ม ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านโพนทอง ในรูปแบบของเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน โดยนำบริการขั้นพื้นฐานและงานให้บริการต่างๆ ของเทศบาล

ไปให้บริการประชาชนในเขตชุมชนบ้านใหม่โพนทอง , ชุมชนตลาดโพนทอง , ชุมชนวัดพุทธนิมิต และชุมชนเขตใกล้เคียง โดยมี นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน/ลูกจ้างกองฝ่ายต่างๆ มาให้บริการ และร่วมพบปะกับพี่น้องประชาชน มีการจัดกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ และการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(หลักสูตรการทำน้ำยาล้างจาน) ในการนี้ยังมีกิจกรรมจาก กศน.อำเภอตาคลี และธนาคารออมสิน สาขาตาคลี มาร่วมให้บริการประชาชนอีกด้วย

ซึ่งในการพบปะประชาชนในครั้งนี้ นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีฯ ได้แจกไข่ไก่แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “สูงวัยสดใส ชวนเพื่อนใหม่ เข้าห้องเรียน” (New Normal New Friends) ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 โดยจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบใหม่ที่รองรับการเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เช่น ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กิจกรรมดนตรีบำบัด งานศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ กีฬาเพื่อสร้างสัมพันธ์ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี ในวันและเวลาราชการ….

( ดนัย เกียรรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

You may have missed