11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา พร้อมนำบริการจากหน่วยงานรัฐเพื่อการเข้าถึงของประชาชนอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่อำเภอลาดยาว

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการจาก จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

การเดินทางลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป็นการเข้าไปรับฟัง ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้รับทราบข้อเท็จจริงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงกับความต้องการ จากนั้นได้มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 20 ราย ๆละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ , มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ราย จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่
ทั้งนี้ ภายในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน มีหน่วยงานต่าง ๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางาน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

ปชส นครสวรรค์ เผยแพร่
อาคม รายงาน

 

You may have missed