16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ กล่าวรายงานพิธีเปิดกิจกรรม เสน่ห์ล้านนารองคมสันประธาน

ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหา ไม่รู้จบ ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และ มหกรรม WeLove Chiang Mai เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆก็รัก ภายในงาน ลานนาเอ๊กซโปร 2020

โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้กับชุมชน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed