20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ครอบครัวธนารักษ์โชค บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท และครอบครัวสริบริพันธกุล บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณสิรวิชณ์ สริบริพันธกุล เป็นผู้แทน ครอบครัวธนารักษ์โชค บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท และครอบครัวสริบริพันธกุล บริจาคเงินจำนวน 105,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

รับมอบ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.