29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

SUN สร้างความเชื่อมั่น ต้อนรับนักลงทุนที่เดินทาง เข้าเยี่ยมชมบริษัทซันสวีทฯ#

ที่บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของบริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ นายพสุวุฒิ วิไลนิรันดร์ หัวหน้า ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และนักลงทุนอิสระ

ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมกับให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงาน ผลประกอบการ และแผนงานโดยรวมในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นมิติที่ดี กับความมุ่งมั่นที่ทำให้บริษัทซันสวีทฯได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าแบบยั่งยืน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน