03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รัฐมนตรีขึ้นเหนือลงพื้นที่ มาตรวจเยี่ยมไนท์ซาฟารี เพื่อสร้างความร่วมมือ

ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โดยมีนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานให้การต้อนรับ

โดยรัฐมนตรีฯกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมทั้งพบปะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงบริเวณโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมยังตรวจการดำเนินการมาตรการความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยังไม่คงที่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน