10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน 41 จัดกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ กับหลักสูตรจิตอาสา

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้หลักสูตรจิตอาสา ให้กับข้าราชที่บรรจุรับราชการใหม่ และทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41

โดยมีวิทยากรจิตอาสา พระราชทาน 904 ในส่วนของกองทัพอากาศมาบรรยายให้ความรู้ การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หลักสูตรจิตอาสาฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ได้มี ข้าราชการ และทหารกองประจำการจากกองพันอากาศโยธินกองบิน 41 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯในครั้งนี้จำนวนกว่า 150 คน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed