20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เผยจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยนับจากวันที่ 4 -6 กันยายน 2563 มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมวันละไม่น้อยว่า 2,300 คน- 2,800 คน

โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเข้าเที่ยวชม 5 อันดับแรก เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย และจังหวัดอื่นๆ โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด คือ กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ในเวลากลางคืน กิจกรรม Tiger Show และกิจกรรรมการแสดงนักล่าแห่งรัตติกาล (Night Predator shows) ซึ่งได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากหยุดให้บริการชั่วคราว ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมจำนวนมาก แต่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงรักษามาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด โดยยังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการในแต่ละรอบ ซึ่งผู้ที่สนใจกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ จะต้องลงทะเบียนจองเข้าชมล่วงหน้า โดยมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่กำหนดทุกรอบการให้บริการ นอกจากนี้ได้ใช้เครื่องเทอร์โมแสกนในการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้งการรักษาระยะห่าง และการจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โดยรอบ และยังคงงดกิจกรรมการป้อนอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง

วริศรา ทินนา. รายงาน

You may have missed