20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานธรรมนำวิถีชุมชนคุณธรรมวัดหนองโพ “ศรัทธาหลวงพ่อเดิม เสริมธรรม นำสุข”

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ วัดหนองโพ อำเภอตาคลี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานธรรมนำวิถีชุมชนคุณธรรมวัดหนองโพ “ศรัทธาหลวงพ่อเดิม เสริมธรรม นำสุข”

และนมัสการหลวงพ่อเดิม พุทธฺสโร วัดหนองโพ กับตัดโซ่เปิดประตูสู่ลานวัฒนธรรม รวมทั้งเยี่ยมชมการสาธิตทำหัวโขน/อาหาร-ขนมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์จากชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม ตลอดจนมอบรางวัลและเกียรติบัตร การแต่งกายย้อนยุคสวยงาม ชาย/หญิง และมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “แสงศรัทธาวัฒนปารมี” การละเล่นพื้นบ้านรำโทน และดนตรีผสมผสานและรำวงย้อนยุค ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน บอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวหนองโพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดนนำกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้ มีนางรัฒนา เดชพันธุ์ ภริยา พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์ นายอำเภอตาคลี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมในพิธีด้วย
=========
อาคม โฉมจันทร์
นครสวรรค์
=========

You may have missed