10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สมาชิกวุฒิสภาขึ้นเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรม การท่องเที่ยวของชุมชน

ที่ห้องประชุมศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียง ใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)
พร้อมด้วยสมาชิกฯได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันลมจอย ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมได้เยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชีวิตชนเผ่าในเมือง อาทิการแต่งกาย การแสดงวัฒนธรรมทางดนตรี การทำสุราพื้นบ้าน การประดิษฐ์เครื่องมือจักสานและการปั้นนกหวีดจากดินเผา พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน เพื่อพัฒนา รักษา และยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นฐานของความมั่นคง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed