10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมประชุมพบปะราษฎร บ้านหนองแพงพวย ม.1 ต.หนองเต่า เพื่อชี้แจงข้อราชการเบื้องต้น และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่ง สำนักงาน ปปส.ร่วมกับหมู่บ้านได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้งนี้มีนายยงยุทธ ทองชุบ ผญบ. ม.1 ต.หนองเต่า และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 คน เข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว

อย่างไรก็ตาม นายอำเภอ ได้กล่าว ยาเสพติด เป็นภัยอย่างยิ่ง จึงให้ผู้ปกครอง หรือสถาบันครอบครัว ให้มีความใกล้ชิดบุตรหลาน และ ให้ บุตรหลาน อยู่ในกรอบ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวข้องยาเสพติด และ ทุกครอบครัวจงมีความสุขกับการประกอบอาชีพสุจริต ไม่ยุ่งยาเสพติด
ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้
========

อาคม โฉมจันทร์
รายงาน

You may have missed