20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม น้ำหลวงอาบศพนายอำเภอฯ

ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดพระนอนขอนม่วง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี อัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและหีมทองลายสลัก ตามเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ไปในการประกอบพิธีศพของนายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบจากสาเหตุเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2563 สิริรวมอายุได้ 54 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี นายรัฐพล นราดิศร และนายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed