22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#บริษัทซันสวีทเดินหน้า กับธุรกิจสีเขียวดูแลป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) หรือ SUN พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ โดยทางบริษัทฯได้คำนึงถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำหลังทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย(TRBN) พร้อมกันนี้ ดร.องอาจ ยังได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ ดิน น้ำ และป่า โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้บริษัทฯมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำกิจกรรมดีๆและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบแทนสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไปอีกในอนาคต ดร.องอาจ กล่าวทิ้งท้าย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน