25/02/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#114 ปี ตามรอยพระยุคลบาท

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน 114 ปี ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น ณ ศาลาที่ประทับรัชกาลที่ 5 (วัดเขื่อนแดง) วัดศรีสุวรรณ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มีนายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้จัดพิธีรำลึกถึงการเสด็จประพาสต้นขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เด็กและเยาวชนได้ศึกษาถึงความเป็นมาและเห็นความสำคัญ ในการรักษาประวัติศาสตร์เรื่องราวการเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ ร.ศ.125(2449) ครบ 114 ปี จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ รอง ผอ.รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5


ภายในงาน มีการออกร้านอาหารไทย ขนมไทย การแสดงการละเล่นพื้นบ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทอง-สันคู การละเล่นพื้นบ้านของโรงเรียนในเขตพื้นที่ การแสดงรำวงย้อนยุค หมู่บ้านการุณรังสี และหมู่บ้านดีพร้อม การขับร้องบทเพลงย้อนยุค
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พตอ.โกมินทร์ สิงห์ขาว รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ รวมถึงจ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์และผู้มีเกียรติอีกคับคั่ง เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมภาคค่ำ จะมีการมอบรางวัลผู้แต่งกายย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5 การแสดงแสงสีเสียง ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ รศ.125 การประกวดนายทหาร การแสดงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เป็นต้น
/////

You may have missed