18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตร์และสหกรณ์

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำ งานกองทุน We love chaingmai

ได้ให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร์และสหกรณ์ พร้อมคณะที่ได้มาแวะชมกิจกรรมภายในบูธ และ ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่โดยมีบูธของผู้ประกอบการ อาทิ โรงแรมและที่พัก,ผู้ประกอบการบริการสุขภาพ สปา และนวด,กลุ่มผู้ประกอบการ,กลุ่มบริการรถเช่า และสายการบิน,กลุ่มท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกิจกรรมสันทนาการ,กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและเครือข่ายหัตกรรม,กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร และของฝาก ที่เป็นอาหาร การออกบูธของผู้ประกอบการเชียงใหม่ ภายในงาน ได้จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ซึ่งถือว่าการจัดงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จโดยผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed