16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ได้รับการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย”

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล ได้รับการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย”สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล เจ้าของสโลแกน “คนพิการยุคใหม่ หัวใจเดียวกัน เป็นผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ

 

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล เจ้าของสโลแกน “คนพิการยุคใหม่ หัวใจเดียวกัน” กล่าวว่า ในโอกาสที่ผมได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ ของ”สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆคนพิการทางการเคลื่อนไหว จังหวัดสมุทรปราการ และที่เป็นสมาชิก “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย”

พร้อมทั้งขอบพระคุณ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่านที่ได้ให้โอกาส ข้าพเจ้า นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยเลขที่ 5153 เป็น “ผู้แทนสมาชิกสามัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ” ชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง และขอขอบพระคุณ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯทุกท่าน

และขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ “ผู้แทนสมาชิกสามัญคนพิการแห่งประเทศไทยทุกๆจังหวัด” พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่าน ด้วยใจจริง ขออาสา รับใช้ พร้อมร่วมกันพัฒนา “สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” และยกระดับคุณภาพชีวิตของ “สมาชิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งมี ศรีสุข ในวันข้างหน้า

You may have missed