29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กระทรวงการคลังเชียงราย จัดเสวนาขับเคลื่อน นโยบายรัฐสู่ภูมิภาค

ที่ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวายุภักษ์รวมใจ สู้ภัยโควิด สู่เศรษฐกิจ ยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารราชการกลุ่มคลัง ประจำจังหวัดเชียงราย

ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ทั้งภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายกระชับภารกิจที่สำคัญ ในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลัง และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค และสนับสนุน งานด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ การเข้าถึงมาตรการดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดในรูปแบบของการจัดโครงการให้มีการเสวนาร่วมกันของหน่วยงานในคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ซึ่งมั่นใจว่า หากกระบวนการดังกล่าวสามารถสร้างแรงขับดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการแล้ว จะช่วยเสริมสภาพคล่องและขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน