20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้หลายคนรับ เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้หลายคนรับ เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า

เนื่องจากเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้หลายคนรับ ประจำปี 2563 ขึ้น เป็นกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน โดยกิจกรรมนี้มีทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนักท่องเที่ยว มาเข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ในการมาร่วมบริจาคโลหิต)

วริศรา ทินนา.   รายงาน