03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ

ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) น้อม นำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ระหว่าง 7 หน่วยงาน

โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรจำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเป็นผู้รับมอบ รางวัลการประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่อำเภอสันทราย รองชนะเลิศ ได้แก่อำเภอพร้าว และอำเภอสันป่าตอง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed