03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำพิธีลงนามข้อตกลง กับบริษัทอินเตอร์เน็ต

ที่ห้องประชุมอาคารบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
เป็นการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการสร้างหลักสูตรและดำเนินการสอนร่วมกัน การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามปรัชญาของหลักสูตร มีการร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และการฝึกงานของนักศึกษา มีระยะเวลา 60 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึง 19 สิงหาคม 2568
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed