01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เครือข่ายท่องเที่ยว เมืองพ่อขุนเตรียมรับ นักท่องเที่ยวขึ้นเหนือ

ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงราย เพื่อความยั่งยืน โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยวในเชียงรายขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย

ได้เปิดตัวการพัฒนาโครงสร้างองค์กรใหม่ประกอบด้วย สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย สมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย สมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเชียงราย ชมรมน้ำพุร้อนและสปาเชียงราย ชมรม รถเช่าเชียงราย ชมรมพ่อครัวไทยเชียงราย เครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ ชมรมร้านอาหารเชียงราย เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชียงราย และ ชมรมแฟชั่นล้านนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อน โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการส่งเสริมจะใช้ เชียงใหม่โมเดล ในการขับเคลื่อน คืออาศัยจุดแข็งที่มีอยู่ และร่วมกับผู้ประกอบการ ชุมชน ภาครัฐ ท้องถิ่น และอีกหลายองค์กรด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน