18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองอธิบดีกรมน้ำ ประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย- ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ Country Club ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย “โครงการฝึกอบรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  ณ เชียงใหม่ คันทรีคลับ ต.แม่สา อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ประจำปี งบประมาณ 2563”โดยมี ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1  เชียงใหม่   กล่าวรายงาน สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รู้ ผู้นำชุมชน  เขตพื้นที่ อ.แม่ริม ,อ  แม่แตง, ,อ.พร้าว, อ.สันทราย และ อ. เชียงดาว หมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้รู้สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ให้สามารถเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่มในหมู่บ้าน และหมู่บ้านครอบคลุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนสามารถลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน จากพิบัติภัยน้ำหลาก ดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว

มนตรี มั่นคงดี รายงาน

 

You may have missed