20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#งานประมูลหมายเลข ทะเบียนรถเลขสวย ประสบความสำเร็จ

ด้วยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 กับหมวดอักษร งข แปลความหมายว่า เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 8 และ 9 สิ่งหาคม 2563

โดยมีนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มาเป็นประธาน มีนายคมสัน สวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโส ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสื่อมวลชน ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผลการประมูลมีดังนี้ ยอดรวมในหมวดอักษร งข 12,037,000 บาท เลขค้างชำระนำออกมาประมูลใหม่ได้ 18,491,666 บาท ยอดรวมทั้งหมดได้ 30,528,666 บาทจึงถือว่ากิจกรรมงานประมูลฯในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ใจบุญทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนในการประมูลครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน