10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

เชียงใหม่ – ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563

*****************************************

 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

*******************************

ลำพูน – พิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 ให้แก่สถานประกอบการที่มีความพร้อมจำนวน 10 แห่ง ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และดำเนินกิจกรรม อาทิ 1.ดำเนินการคัดแยกขยะเปียก 2. ดำเนินการงดใช้ งดซื้อหรือนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารในการจัดกิจกรรมต่างๆ 3. ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว โดยมี นางจันทนา  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

**************************************

ลำปาง – พ่อเมืองรถม้า ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและสำรวจความเดือดร้อน และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน

 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอวังเหนือ กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านแม่เฮียว ม.7 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ เพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายและสำรวจความเดือดร้อน และมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่

*********************************

เชียงราย – ตำรวจจราจรเชียงราย อำนวยความสะดวก แจ้งผู้ใช้เส้นทางเชียงราย – เชียงใหม่  เลี่ยงน้ำป่าท่วมถนนขาด

ตำรวจจราจร สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แจ้งผู้ใช้เส้นทางเชียงราย – เชียงใหม่ ช่วงผ่าน อ.เวียงป่าเป้า ขับรถกลางถนน เพราะระดับที่ท่วมยังสูงอยู่ และไหลแรง ระยะทางที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 300 เมตร ยังไม่อนุญาตรถ จยย. ผ่านเส้นทางดังกล่าว

********************************

เชียงใหม่ – ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงประสบการณ์ให้มีความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจที่เน้นประสบการณ์และการดำเนินกิจการเพื่อสังคมด้วยการสนับสนุนจกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒

**********************************

พัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เป็นสถานที่ศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมฃาติ หลังผ่อนปรน ประชาชน หลั่งไหลเข้าเที่ยวชมอย่างล้นหลาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

**************************************

*************************************

**************************************

********************************

************************************

***********************************

You may have missed