03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#หอการค้าเชียงใหม่ จับมือ สสว.จัดงานใหญ่ หอการค้าแฟร์ 27-30 นี้

ที่โรงแรมดุสิตปริ้นเซส นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย วโรดม ปฏิกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนและประธานจัดงาน ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานหอการค้าแฟร์ โดยทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สสว. และหอการค้าไทย พร้อมได้นำธงฟ้าราคาประหยัดลงในพื้นที่ของงานนี้ด้วย ซึ่งงานหอการค้าแฟร์ จะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563

ในพื้นที่ตลาดอนุสาร ย่านไนท์บาร์ซาร์ เพื่อดึงกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวภายในประเทศมาจับจ่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน