16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ขนส่งเชียงราย มอบการบริหาร ขนส่งแห่งที่ 2 ให้ อบจ.

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบภารกิจในการบริหารจัดการของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างนายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย กับนาย เทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การฯ

โดยมีนายกำพล โพธิ์คำ ผู้ช่วยจ่าจังหวัดฯ และนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหารและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง รวมทั้งให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางเป็นเป้าหมายสำคัญ ด้วยการเสริมสร้างและสนับสนุนความมั่นคงในด้านการคมนาคม ขนส่งทางบก เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางถนนของประเทศและศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed