10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตำรวจภูธรเชียงใหม่ จัดอบรมและขยายผล ให้กับเครือข่ายประชาชน

ที่อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรี อดุลย์ ดรุณเพท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมบรรยายขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62 ประกอบด้วย ดร.หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราชฯ พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ ฯ ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย ฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้อาทิ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนอำเภอสันทราย จำนวน 900 คน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาย

You may have missed