20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมชมห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤต ( ICU ) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมชมห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤต ( ICU ) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ซึ่งเป็นความร่วมมือในการรับวิกฤติ Covid- 19 ร่วมกัน โดยมี พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

You may have missed