02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เมืองพ่อขุนจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ พระพุทธรูปสำคัญ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์​ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงราย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ที่วัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน