01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อบรมเครือข่ายฯป้องกันอาชญากรรม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ที่ศาลาวัดเทพสามัคคีธรรม ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พตอ.พีระศักดิ์ สุทธิสวรรค์ ผกก.สภ.บางม่วง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

เพื่อการประสานงานระหว่างตำรวจกับประชาชน ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตำบล และร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพยเหตุผิดปกติ จะำด้แจ้งตำรวจเพื่อเข้าดูแล ระงับเหตุได้ทันเหตุการณ์ โดยมีตัวแทนประชาชนจาก ตำบลบางม่วง ตำบลบึงเสนาท ตำบลบางพระหลวง ตำบลแควใหญ่ จำนวน 100 คนเข้าร่วมรับการอบรม ในดารอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย การปฏิบัติตนของผู้เป็นเครือข่าย การติดต่อแจ้งเหตุ และการประสานงานกับตำรวจ ซึ่งมีคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่อนามัย เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
/////