11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ที่ปรึกษาพัฒนาดอยตุง เป็นประธานเปิดอบรม การป้องกันยาเสพติด

ที่สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พลตำรวจตรี วิรัช สุมนาพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ตามแนวชายแดน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย,อำเภอแม่ฟ้าหลวง,อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้การปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แนวชายแดน เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พันตำรวจเอก ชลเทพ ใหม่ไชย ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอแม่อาย,พันตำรวจโท ประทีป เสียงดัง รองผู้กำกับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับ สภ.แม่ฟ้าหลวง,ผู้กำกับ สภ.แม่สาย,ผู้กำกับ สภ.แม่จัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed