18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มอบอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลเมืองเลน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนโครงการต่อเติมฝันปันความรู้ปี 8 ซึ่งมูลนิธิกำลังใจ พร้อมด้วย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชะลอ คชาประดิษฐ์ และคณะกรรมการมูลนิธิกำลังใจ

ที่ได้สนับสนุนปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นอาคารเก่าเปิดสอนมานานแล้ว รองรัฐพล ยังได้กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานฯ และยินดีที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ถือได้ว่าเป็นการให้ที่ยั่งยืนและให้ผลประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ ทางมูลนิธิน้ำใจ ยังได้มอบสิ่งของจำนวน 500 ชุด ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed