29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นายกเชิงดอยเปิดแล้ว ตลาดนัดวันอาทิตย์ หนองบัวพระเจ้าหลวง

ต้องยอมรับนะครับว่าท่านนายก ชุติพนธ์ หรือว่านายกเฉลิม สารแปง ขวัญใจของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลเชิงดอยและในเขตอำเภอดอยสะเก็ด เพราะว่านายกชุติพนธ์ เป็นนายกนักพัฒนาตัวจริงเสียงจริง ไม่ว่าอะไรที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ นายกเหลิม ทำหมด อย่างการเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง นายกเหลิมก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และในเขตใกล้เคียง

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ด้วยการเปิดให้มาขายของฟรี แถมค่าน้ำ ค่าไฟ นายกเหลิมก็ไม่คิด ตลาดนัดแห่งนี้ อยู่ติดชายหาดเชิงดอยหรือทะเลน้อย ที่ลานหนอง บัวพระเจ้าหลวง หนองน้ำใหญ่ ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-104900 ต่อ 111
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน