20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองผบ.กองบิน 41 ประกอบพิธีวันสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช

ที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมประกอบพิธี วันสมเด็จ พระนารายฯมหาราช ประจำปี 2563

โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายฯมหาราช การจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดทูนและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเมื่อครั้งอดีตกาล อีกทั้งยังได้นำความเจริญให้แก่สยามประเทศ ฯ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed