01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองกำลังผาเมือง นายอำเภอแม่สาย วางแนวลวดหนาม

เป็นแนวคิดที่ดีมากสำหรับ กองกำลังผาเมือง และนายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำโดย พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกับ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ในฐานะผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน

ได้ร่วมกันวางแนวลวดหนาม สร้างเครือข่ายแนวร่วม ในการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลในหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าว โดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัวตามขั้นตอน ส่งผลให้หวั่นวิตกในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางกองกำลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อีกทั้งแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน