11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติธรรม-เวียนเทียน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ฟังพระ ธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมในพิธี สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบองค์รัตนตรัยครั้งแรกในโลก และมีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ท่านผู้ว่าฯได้ขอความร่วมมือร้านค้า สถานเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข แล้วหันมาทำบุญบำเพ็ญกุศลรักษาศีลภาวนาตลอดช่วงเข้าพรรษานี้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed