03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ชลบุรี #เทคนิคชลบุรีเตรียมความพร้อมผลิตแรงงาน ป้อนโรงงานหลังปลดล็อคโควิด

ชลบุรี #เทคนิคชลบุรีเตรียมความพร้อมผลิตแรงงาน ป้อนโรงงานหลังปลดล็อคโควิด

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงาน EEC-HDC ร่วมลงนาม เพื่อต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของนักศึกษา ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานตรงกับความต้องการของตลาด

โดยนายวิเชียร ได้มอบชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมให้กับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มูลค่า 519,409 บาท เพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของเครื่องมือกลเกี่ยวกับการทำงานในโรงงาน โดยหวังว่าการสนับสนุนของบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ที่มอบเครื่องมือรวมถึงองค์ความรู้ให้แก่คณะคุณครูของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในหลักสูตร Train The Trainer ของบริษัทมิตซูบิชิอิเลคทริค จะนำไปสู่การพัฒนา รวมทั้งสามารถผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาเท่าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ในอนาคต


และภายในงานคุณสมโภชน์ อาหุนัย เจ้าของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้ส่งมอบต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า SPA1​ ให้แก่แผนกวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาระบบการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตามความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)​ที่,ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวจะมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคุณครูและนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง นายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายคมกฤช สิงห์โตทอง อดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ชลบุรี และประธานกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายบรรจบ สิงห์โตทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และ บริษัทส.เจริญชัย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคด้วยดีตลอดมา

#ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ ณพล บริบูณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online อำนวยการผลิต 087-6142444

You may have missed