20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันปฏิบัติธรรม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการเปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าคณะอำเภอและผู้ทนคณะสงฆ์ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์ตลอดช่วงเข้าพรรษา พร้อมกับมอบเกียรติบัตร บัวขาว ให้แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบและกลุ่มสตรีแม่บ้านดีเด่นในแต่ละอำเภอ ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการของสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน