11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมพนักงานฯ ถวายเทียนพรรษา

ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ที่ในช่วงเข้าพรรษาต้องมีการถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่าแห่เทียนเข้าพรรษา ไปยังวัดต่างๆในพื้นที่ของแต่ละหน่วยหรือว่าหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นประเพณี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมา เนื่องจากเทียนพรรษามีความ สำคัญต่อพระสงฆ์ในการใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดจนศึกษาพระธรรมวินัย

ในโอกาสนี้ ทางนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ร่วมทำกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเข้าวัด เพื่อรักษาศีล ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาไว้สืบไป โดยขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีเจ้าอาวาสวันช่างเคี่ยน ท่านพระครูจตุทิพฉันทโก รองเจ้าคณะตำบลช้างเผือก เป็นองค์ประธานรับการถวายเทียนพรรษา
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed