20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – โครงการปรับปรุง อาคารสุจิณโณ รองรับการรักษา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย สุจิณโณ เสนอความคืบหน้าการปรับปรุง โดยอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมานานกว่า 40 ปีสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยปีละประมาณ 1 ล้านราย ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย มาจาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ

****************************************

ลำพูน – มุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมทุกมิติ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดลำพูนมุ่งเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมทุกมิติ และได้เร่งรัดให้หน่วยภาคส่วนร่วมกันดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อ ป้องกัน และลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

**********************************************

ลำปาง – จัดกิจกรรม “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ภายใต้โครงการ “ศาลแรงงานห่วงใย ฝ่าภัยโควิด Labour Court Region V Care & Concern Covid -19

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ศาลแรงงานห่วงใย ฝ่าภัยโควิด Labour Court Region V Care & Concern Covid -19 โดยศาลแรงงานภาค 5 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกในการให้ข้อมูลคำปรึกษาข้อกฎหมายแรงงาน การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง และการรับฟ้องเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

*************************************

เชียงราย – ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 และติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

******************************************

เชียงใหม่  –  เทศบาลนครเชียงใหม่ “รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย “

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุขฯ และงานสุขาภิบาลแขวงกาวิละ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และผู้ประกอบการตลาดสันป่าข่อย ร่วมดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย “ ณ ตลาดสันป่าข่อย

********************************

วันนี้ ( 1 กค.63 ) สวนสัตว์เชียงใหม่ ลดบัตรผ่านประตู 50% – พร้อมเเปิดส่วนจัดแสดงแพนด้าหลินฮุ่ย 9 โมงเช้า วันแรก ราคาปกติ ครับ  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

*******************************************************

ทำงานอย่างมุ่งมั่น สร้างเศรษฐกิฐที่ดีสู่เมืองเวียงพิงค์ ระดมหลายส่วนร่วมแรงร่วมใจ ให้เชียงใหม่กลับมามีชีวิตชีวา ที่รุ่งโรจน์ เหมือนเดิม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

ถือเป็นกระบี่มือหนึ่ง ไม่เป็นสองรองใคร ในกระทรวงมหาดไทย รองพ่อเมืองเวียงพิงค์ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ประสานหน่วยงานต่างๆ เร่งนำการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักโดยเร็ว

นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

***********************************************

 

คุณวรากร ตั้งสวัสดิพงษ์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*******************************************

ฝนหลวงภาคเหนือ ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เติมน้ำในเขื่อน เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นป่า ป้องกันปัญหาหมอกควัน

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

******************************

เป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่น่าชื่นชม มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ทุกรูปแบบในการป้องกันเชื้อร้ายโควิด 19 ให้พี่น้องเทศบาลนครเชียงใหม่ จนสถานการณ์ดีขึ้น ชาวบ้านฝากขอบคุณ  ครับ

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

***************************************

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานจากธรรมชาติทุกรูปแบบ ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มพูล คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายชำนาญ กายประสิทธิ  พลังพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

**********************************************

มนุษย์สัมพันธ์ยอด การประสานงานเยี่ยม ใครเข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลลานนา ต่างประทับใจ “คุณส้ม” หญิงเก่งแห่งเมืองเวียงพิงค์

คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

***********************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

********************************