29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้ว่าเมืองพ่อขุน นัดสถานศึกษา ซักซ้อมก่อนเปิด


อีกไม่กี่วันโรงเรียน หรือว่าสถานศึกษาจะเปิดให้มีการเรียนตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา ทางนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานการประชุมซักซ้อม

เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดฯ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดฯ นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ได้รับรู้พร้อมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการของจังหวัดเชียงรายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน