18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาวิทยาลัยพายัพ และธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามข้อตกลง

ถือเป็นโครงการที่ดีสำหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯและธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื้อกับโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ พนักงานของมหาวิทยาลัยฯ

โดยมี ดร.อำนวย ทะพิงคแก รักษาการอธิการบดี และนายภาคภูมิ ชมพูบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงาน ภาค สำนักงานภาคเชียงใหม่ และผู้บริหารสำนักงานเขต เชียงใหม่ 1 เป็นผู้ลงนามในบันทึก ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed