22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ – รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความพร้อมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก่อนการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และรับฟัง ปัญหา อุปสรรค เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เพื่อเตรียมเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากได้รับการประเมินและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเร็ว ๆ นี้

****************************************

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Kick-off การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ,ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ,ตำรวจภูธรภาค 5 ,ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างการรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชนให้มีส่วนร่วมการสกัดกั้นยาเสพติดในสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

*****************************************

ลำพูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบปะสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน โดยประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ในด้านต่างๆ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 คลี่คลายลง                                                                        ******************************************

เชียงราย – พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงราย และที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 81 คน

*****************************************

ลำปาง – อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ได้จัดการฝึกซักซ้อมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อุทยานในการต้อนรับนักท่องเที่ยว (Test run) ในระบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแบบ New Normal National Park “ท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมกับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเปิดทุกแหล่งท่องเที่ยว 64 แห่ง เปิดการท่องเที่ยวได้เพียงบางส่วน 63 แห่ง และปิดทั้งหมด 28 แห่ง โดยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ได้พักผ่อนและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งสามารถจองบ้านพักได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://nps.dnp.go.th/reservation.php และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล โทร. 08 1032 6341

**********************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน วันที่ 25 มิถุนายน 2563

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  มอบหมาย- นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุขฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ และผู้ประกอบการตลาดช้างเผือก ร่วมดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย” ณ ตลาดช้างเผือก

****************************************************

พ่อเมืองเมืองเวียงพิงค์คนขยัน หมั่นลงพื้นที่ ดูแลทุกข์สุข ของประชาชนทั่วทุกหัวระแหง เดินนำหน้าขจัดภัย อย่างไม่หวั่นไหว สมเป็นนักปกครองกระบี่มือหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ครับ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*******************************************

ดูแลอาชีพทำกิน ประชาชนทุกท้องถิ่นให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุข “รองผู้ว่าฯ คม นุ่ม ลึก” ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเศรษฐกิจ ที่รุ่งโรจน์กลับมาสู่นครพิงค์ อย่างรวดเร็ว เยี่ยมเลยครับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

                                                               *********************************************

ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 800 ขวด รวมมูลค่า 68,015.56 บาท

คุณกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องตรวจจักษุวิทยา โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบ 

***************************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำฝนและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือในวันที่มีสภาพอากาศเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

*********************************************

สุดยอดฝีมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อย่างแท้จริง หนักโควิด 19 รัฐบาลผ่อนปรน นำมาตราการต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรถม้า และเมืองหละปูน อย่างอลังการ คนดีมีฝีมืออยู่ที่ไหนก็รุ่งโรจน์ ครับ

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

*****************************************

นายใหญ่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  การพัฒนาปรับอยู่ตลอดเวลา อีกไม่นานสนามกอล์ฟแห่งนี้ จะมีสนามฟุตบอลที่มาตรฐาน เท่านั้นยังไม่พอ  ยังมีโครงการจะเปิดตลาดน้ำที่สวยที่สุดในภาคเหนือ 

คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

*****************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

********************************************