30/03/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เทศบาลเมืองตาก ร่วมกับสมาคมสื่อ ประกาศนโยบาย

นับเป็นแนวคิดที่ดีของหน่วยงานในจังหวัดตาก ที่ได้ร่วมทางสื่อสารมวลชน ช่วยกันให้ตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองตากไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชม โดยทางเทศบาลเมืองตาก ได้ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดตาก จัดงานประกาศนโยบายกำหนดให้กาดนั่งยองคล้องย่าม เป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ และปลอดโฟม

โดยมีนาย อรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน และเดินเยี่ยมชมการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ของ กาดนั่งยอง คล้องย่าม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed