01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาดไทยมอบโฉนด ที่ดินแก่ประชาชน พื้นที่จังหวัดลำพูน

คนที่อยู่ในชนบท ถ้าหากว่าไม่มีที่ดินทำกิน มันค่อนข้างที่จะลำบาก ครั้นจะขอเช่าจากนายทุนมันก็ไม่ไหวเพราะว่าราคาค่าเช่ามันแพง ทำแล้วมันไม่ได้อะไรเลย ทางรัฐบาลมีความเห็นใจประชาชนที่ยังขาดที่ดินทำกิน จึงได้มีการมอบโฉนดที่ดินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน และที่ อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่มารับโฉนดจำนวน 55 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 3 งาน 4 ตะรางวา ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านอุโมงค์ ,หมู่ที่ 2 บ้านกอม่วง และหมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน