18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองฯไพศาล มาตรวจเยี่ยม ในกองบิน 41

การตรวจเยี่ยมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อคิดเห็นแก่หน่วยงาน จึงถือว่าเป็นข้อดี อีกทั้งยังจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆตลอด จนความพร้อมของหน่วยงาน และที่กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ไพศาล บุษบรรณ รองผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน เป็นตัวแทนผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ โดยทางคณะได้ทำการตรวจและแนะนำด้านยุทธการกิจการ สุนัขทหาร การค้นหา ช่วยชีวิตให้กับหมวดสุนัข ทหารกองร้อย รักษาการณ์กองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเพื่อรวบรวมข้อมูลตลอดจนข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed