11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้บริหาร ม.เชียงใหม่ พบผู้นำนักศึกษา เพื่อมอบนโยบาย

ก่อนที่โรงเรียน หรือว่ามหาวิทยาลัยที่ไหนก็แล้วแต่จะเปิดภาคการเรียน จะต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้การเรียนการสอนเดินหน้าไปอย่างสะดวกโยธิน เช่นเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมตะวัน กังวานพงค์ อาคารยุทธศาตร์

ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้พบผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงสถานการณ์ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการเตรียมการในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ การเปิด – ปิดภาคเรียน การศึกษาปี 2563 การเปิดใช้สนามกีฬาและพื้นที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนแผนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed